Danışmanlık Hizmetleri

  • Nöropazarlama Danışmanlığı
  • Marka İletişim Stratejileri
  • Dijital Medyada Kullanıcı Deneyimi (UX)
  • Müşteri Deneyimi (CX) ve Deneyimsel Pazarlama
  • Pazarlama Psikolojisi ve Tüketici Davranışları
  • Sosyal Medya İletişim Stratejileri

Nöropazarlama Eğitimleri

Kurumsal/Bireysel nöropazarlama eğitimleri şirketlere ve kişilere pazarlamanın temeli olan “insan”ı anlamayı ve tüketicilerin gözünden bakıp onlarla etkili iletişime geçebilmenin yollarını öğretiyor. Özellikle pazarlama iletişimi alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler, pazarlama iletişimi profesyonelleri ve kariyerine nöropazarlama alanında yön vermek isteyenler bu eğitim ile farklı bakış açıları geliştirebilir ve kendi pazarlama stratejilerinde uygulayabilirler.

Eğitim ve danışmanlık talepleriniz için

Tel: 0212 367 92 17
Whatsapp: 0539 305 13 55