Pazarlama kendini tekrar eder mi?

– Pazarlama kendini tekrar eder mi?
– Edemez.
– Neden?
– Tüketici kendini tekrar etmez çünkü…

Çok klasik gelse de, sevdiğim bir sözdür: “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”. Dünya döndükçe, insanlık var oldukça bizler de hep bir değişimin, bir dönüşümün parçası olacağız. Aksini söylemek oldukça güç.

Katıldığım pazarlama seminerlerini, etkinliklerini karşılaştırdığımda görüyorum ki, geçen sene, ondan önceki sene söylenen laflar hala konuşuluyor. Peki bu süreç içerisinde hiç mi bir değişim yaşanmadı? Yaşandı elbet!

Demek istediğim, pazarlama etkinliklerinin daha efektif olabilir. Günümüz pazarlamasının herkes farkında, sürekli aynı şeyleri ortaya atıp konuşmanın kimseye bir getirisi olmaz. O etkinliğe gelenlerin büyük çoğunluğu pazarlama uzmanı ve bunları muhtemelen biliyor zaten. Continue reading