Pazarlama psikolojisini anlamak işletmeler için neden önemlidir?

Değişen tüketici ihtiyaçları ve rekabet koşulları tüketiciyi ve satın alma kararlarını etkileyen faktörlerini anlamayı zorunlu kılmaya başladı. Dolayısıyla tek başına pazarlama artık yeterli değil. Yeni nesil pazarlama bizi insanı, kültürel farklılıklarını ve tüketici deneyimini anlamaya yöneltiyor. Bu da pazarlama psikolojisinin önemini arttırıyor. Artık işletmelerin pazarlamayı bütünsel düşünüp daha geniş açıdan bakmaları gerekiyor. Pazarlamanın psikoloji, sosyoloji, nörobilim gibi bilim dalları ile kullanıcı deneyimi, grafik tasarım gibi pazarlamayı ilgilendiren diğer sanatsal dallardan beslenmesi gerekiyor.

Bildiğimiz üzere işletmelerin, özellikle KOBİ ve girişimcilerin pazarlama tarafında en büyük sıkıntıları, bilinirliklerini arttırmak, yeni müşteriler kazanmak ve kısıtlı reklam-pazarlama bütçeleridir. Çoğu zaman şirketler pazarlama için yüksek bütçeler ayrılması gerektiği düşünür. Halbuki sanılanın aksine, pazarlama her zaman yüksek bütçeler gerektirmez. Continue reading

Bilinçaltı ve Bilinçaltı Reklamcılıkla İlgili Doğru Bilinen 6 Yanlış

1) Bilinçaltı ve bilinçdışı aynı şeydir
Çoğu kimse tarafından karıştırılsa da aslında bilinçaltı ve bilinçdışı birbirinden farklı kavramlardır. Bilinçdışı süreçler sinirsel, bilinçaltı süreçler ruhsaldır. Bilinçdışı bilinçsizce yapılan eylemleri kapsar. Fraud’a göre bilinçdışı kendini dil sürtçmesi, rüyalar veya savunma mekanizmalarıyla gösterir. Örneğin refleksler bilinçdışıdır. Bilinçaltı ise farkındalığın dışında gelişen veya bilinç eşiğinin tam altında gerçekleşen zihinsel faaliyetlerdir. Sonradan hatırlanmak ve kullanmak üzere her türlü bilginin toplandığı yerdir.

2) Subliminal algı herkesce aynıdır.
Subliminal kelimesi latince sub (alt) ve limen (eşik) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Eşik altı demektir ve bilinçaltı ile aynı anlama gelmektedir. Bilinmelidir ki, herkesin subliminal eşiği farklıdır. Birinin göremediği bir subliminal mesajı diğeri görebilir. Yani subliminal kavramı görecelidir. Kime göre? Neye göre?

3) Her gizli verilen, farkında olmadığımız mesaj subliminaldır.
Subliminal algı, eğer bir uyaran farkındalık eşiğinin altındaysa ve duygu, düşünceleri etkiliyorsa ortaya çıkar. Dolayısıyla saniyenin 60.000’de biri hızda verilebilecek mesaj her zaman subliminal olmayabilir. Subliminal algı kişinin o anki çevresel, psikolojik faktörlerine ve algı eşiğine göre değişir. Herkesin algı eşiği aynı değildir. Dolayısıyla her gizli mesaj subliminal değildir. Continue reading

Hamburger aşkına! Charlotte McKinney Carl’s Jr reklamında yer alırsa…

Carl’s Jr Amerika’nın ünlü Super Bowl reklamlarından birinde Charlotte McKinney’i oynattı. Reklamın cinsel öğeler içermesi haliyle beraberinde reklamın gerçekten işe yarayıp yaramadığı sorularını gündeme getirdi. Ünlü bir marka uzmanı reklamın ilgili marka mesajını vermediğini, hatta izleyenlerin ne reklamı olduğunu dahi hatırlayamadıklarını iddia etti. Bunun üzerine NeuronsInc isimli Danimarkalı bir nöropazarlama şirketi, reklamın beyinde yarattığı etkileri göz izleme, EEG, ve yüz okuma gibi yöntemlerle eş zamanlı olarak ölçümledi ve bakın ne sonuçlar elde etti!

Reklam araştırması toplamda 103 kişiyle gerçekleştirilmiş. Kişilere 16 farklı reklam rastgele gösterilip Carl’s Jr reklamının marka ve reklam hatırlanma oranlarının diğer reklamlarla karşılaştırıldığında farklılık gösterip göstermediği  incelenmiş. Sonuç olarak aşağıdaki tablodan da görebileceğiniz üzere Carl’s Jr her iki hatırlanma oranında da 16 reklam arasından en çok hatırlanan 3. reklam olmuş. Continue reading